[Cảm âm] Ngôi sao lẻ loi

Ngôi sao lẻ loi - Cảm âm  

Đêm nay anh ngồi đây nhìn trời sao anh nhớ em.
mi mi mi rê mi. rê mi sol sol sol la sol.
Nhớ đến những lúc xưa ta hay ngồi.
la la la la sol sol  fa mi.Đặt bàn tay em trong tay anh, nguyện tình yêu ta mãi xanh.
 re đồ rê rê rê  rê,  rê mi sol sol la sol
Sao trên cao chứng nhân em và anh.
đố đố đố đố si la sol la.ĐK:
Dù trời mưa hay bão tố vẫn có anh nơi đây mãi nhớ.
mi sol la x d d, x l s l l x x
Vẫn mong ánh sao soi bước em quay về. 
l  s l s s l s f m
Về bên anh như lúc xưa
r d r r r m r
dù ngàn năm chờ mong hóa đá thời gian.
rê mi sol, mi sol  đố đố la si.
Ngày người đi mưa phủ lối thấm ướt nơi tim anh mỗi tối.
mi sol la x d d, x l s l l x x
Ước mong nắng mai lên xóa tan đêm dài.
l  s l s s l s f m
Lời thề xưa như vẫn đây, nghìn trùng mây hỡi em nhớ chăng nơi này.
r đồ rê rê m r. rê mi sol,  la sol .d x l s l
Previous
Next Post »
0 Komentar