[Cảm âm] Hương tóc mạ non

Cảm âm Hương tóc mạ non


re2 re2 sol2 mi2 re2 do2 sib sol sol sib do2 re2 fa2
sol2 re2 sib re2 sol2 sol2 sib2 mi2 re2 sib do2 re2 sol
re fa sol re sol sib do2 re2
sib re2 fa2 sol2 sib2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2
sol2 sib re2 do2 sib fa sol
....................................
ÐK:
sib sib re2 sol2 sol2
sib2 sol2 fa2 sol sib2 re2
re2 sol re2 sol2 mi2 re2
sib re re2 sol fa sol
sol re sib do2 do2 do2, re2 sol re2 sol2 mi2 do2
la do2 la sol fa, la do2 re sol re sol fa sol


Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá.
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn
....................................
ÐK:
Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương


Previous
Next Post »
0 Komentar